ZF IWC 빅 파일럿 IW501005 브론즈 블랙다이얼

1603960988359_1.jpg

1603960988316_2.jpg

1603960988250_3.jpg

1603960988201_4.jpg

1603960988173_5.jpg

1603960988117_6.jpg

1603960988088_7.jpg

1603960988050_8.jpg

Categories

fendi bag men-8

    모델명 : IWC 빅 파일럿 IW501005 브론즈 블랙다이얼 사이즈 : 46.2mm x 15.4mm 무브먼트 : 아시아 23J 베이스 IWC 52000 클론 케이스 : 브론즈 케이스 다이얼 : 블랙 다이얼 글라스 : 사파이어 크리스탈 베젤 : 브론즈 베젤 스트랩 : 징박힌 가죽 스트랩 로즈골드 탱버클