AR 롤렉스 요트마스터 116622 실버 다이얼

mmexport1606898882156.jpg

mmexport1606898888055.jpg

mmexport1606898884145.jpg

mmexport1606898886189.jpg

mmexport1606898890038.jpg

mmexport1606898891903.jpg

mmexport1606898893800.jpg

mmexport1606898895649.jpg

mmexport1606898898862.jpg

Categories

olive v2 yeezy-9

    모델명 : 롤렉스 요트마스터 116622 실버 다이얼 사이즈 : 40mm x 12mm 무브먼트 : 아시아 상하이 슈퍼클론 3135 케이스 : 904L 스테인레스 스틸 다이얼 : 실버 다이얼 글라스 : 사파이어 크리스탈 베젤 : 양방향 회전 , 스틸 베젤 스트랩 : 904L 스테인레스 스틸 브레이슬릿