AR 롤렉스 데이토나 116506 브라운세라믹 블루다이얼

mmexport1607669387782.jpg

mmexport1607669390048.jpg

mmexport1607669392116.jpg

mmexport1607669394062.jpg

mmexport1607669395943.jpg

mmexport1607669397791.jpg

mmexport1607669403269.jpg

mmexport1607669399575.jpg

Categories

nike fragment tennis-8

    모델명 : 롤렉스 데이토나 116506 브라운세라믹 블루 사이즈 : 40mm x 13mm 무브먼트 : 아시아 슈퍼 클론 4130 오토매틱 케이스 : 904L 스테인레스 스틸 다이얼 : 아이스 블루 다이얼 글라스 : 사파이어 크리스탈 베젤 : 타키미터 브라운 세라믹 베젤 스트랩 : 904L 스테인레스 스틸