AR 롤렉스 데이토나 116500 세라믹 블랙

mmexport1607669624883.jpg

mmexport1607669626727.jpg

mmexport1607669628497.jpg

mmexport1607669630397.jpg

mmexport1607669632182.jpg

mmexport1607669634011.jpg

mmexport1607669380541.jpg

mmexport1607669637809.jpg

mmexport1607669635989.jpg

Categories

accucheck yupoo-9

    모델명 : 롤렉스 데이토나 116500 세라믹 블랙 사이즈 : 40mm x 13mm 무브먼트 : 아시아 슈퍼 클론 4130 오토매틱 케이스 : 904L 스테인레스 스틸 다이얼 : 블랙 다이얼 글라스 : 사파이어 크리스탈 베젤 : 타키미터 세라믹 베젤 스트랩 : 904L 스테인레스 스틸 브레이슬릿